Taki mój mały komunikator, może w końcu się zbiorę i go napiszę!

Last edited Mar 19, 2012 at 9:11 PM by karolasborys, version 2